Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

H λιτανεία του Γέροντα Παϊσίου