Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Kάρτα φιλάθλου.

Μετά την Ιταλία και την Τουρκία ήρθε η σειρά μας για την Εθνική Κάρτα Φιλάθλου.

Η SuperLeagueCard θα τεθεί σε ισχύ από την αρχή του νέου έτους και κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει εισιτήριο για την Σούπερ Λίγδα χωρίς αυτήν.

Η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η νέα δοκιμασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Super League, προκειμένου να ενημερώσει τους φιλάθλους, ενόψει της υποχρεωτικής, από 1ης Ιανουαρίου 2016, χρήσης της Κάρτας Φιλάθλου για την αγορά εισιτηρίων για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες του Πρωταθλήματος της Super League, ανακοινώνει τα ακόλουθα:


Δεδομένου ότι από την 01.01.2016 βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας δε θα είναι δυνατή, σε καμία περίπτωση, η έκδοση εισιτηρίων χωρίς τη χρήση Κάρτας Φιλάθλου, όλοι οι φίλαθλοι, ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης, θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση Κάρτας Φιλάθλου καταθέτοντας έγγραφη αίτησή τους σε οποιαδήποτε Π.Α.Ε. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα.


Σημειώνεται ότι η Κάρτα Φιλάθλου είναι έντυπη και φέρει υποχρεωτικά την ένδειξη «Εθνική Κάρτα Φιλάθλου», φέρει την Ελληνική σημαία, τον ειδικό αριθμό σήμανσης, το ονοματεπώνυμο του κατόχου της και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α., ενώ δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, η ένθεση στην Κάρτα Φιλάθλου στοιχείων ή ενδείξεων από τα οποία να προκύπτει η ομάδα προτίμησης του κατόχου της ή η ταυτότητα της Π.Α.Ε. που εξέδωσε αυτή.


Κατ’ αυτό τον τρόπο, και προς διευκόλυνση όλων των φιλάθλων, ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης, ο κάθε φίλαθλος μπορεί να εκδίδει την Κάρτα Φιλάθλου στον τόπο διαμονής ή εργασίας του, χωρίς να οφείλει να μετακινηθεί στην έδρα της ομάδας που υποστηρίζει.


Τι απαιτείται για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη νομοθεσία:


α) φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.


β) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής.


γ) Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).


Η Κάρτα Φιλάθλου, φέρει κωδικό αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Σήμανσης και εκδίδεται με την κατάθεση της αίτησης, την οποία και παραλαμβάνει, αμέσως, ο αιτών φίλαθλος, αφού καταβάλει ποσό έως δύο (2,00) ευρώ ως δαπάνη για την έκδοσή της.


Τι πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου


Στην αίτηση για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου, αναγράφονται, υποχρεωτικώς, με ποινή απαραδέκτου, τα ακόλουθα στοιχεία, η ακρίβεια των οποίων επιβεβαιώνεται από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει, με ειδική σημείωση επί της αιτήσεως και ύστερα από έλεγχο των αναγραφομένων στο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή στο διαβατήριο ή στην άδεια παραμονής, στοιχείων της αίτησης:


(α) ονοματεπώνυμο.


(β) όνομα πατρός και μητρός.


(γ) ημερομηνία γέννησης.


(δ) διεύθυνση κατοικίας.


(ε) αριθμός τηλεφώνου.


(ζ) ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής, η ημερομηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή.


(η) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).


(θ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).


(ι) οικογενειακή κατάσταση.


(κ) ομάδα αίματος.


(λ) θρήσκευμα.


(μ) κομματική/πολιτική προτίμηση.


(ν) σεξουαλική προτίμηση.


(ξ) ζώδιο.


(ο) ωροσκόπος.


(π) αγαπημένο φαγητό.


(ρ) αγαπημένο ποτό.


(σ) αγαπημένος καφές.


(τ) αγαπημένη ταινία.


(υ) αγαπημένος/η ηθοποιός.


(φ) αγαπημένη μουσική.


(χ) αγαπημένο συγκρότημα.


(ψ) αγαπημένος προορισμός διακοπών.


(ω) εμαιλ.


Ειδικά, προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων, ηλικίας κάτω των 14 ετών, εκδίδεται κάρτα που αναγράφει όλα τα στοιχεία εκτός του στοιχείου ζ που αναφέρεται ανωτέρω.


Η Κάρτα Φιλάθλου έχει διετή ισχύ, δυνάμενη να ανανεώνεται».

Δεν υπάρχουν σχόλια: