Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Οι μόνες μας ευχές στην "νέα" διοίκηση.

Φυσικά όπου Μητσοτάκης και Παπανδρέου αντικαταστήστε Κόντης και Αθανασιάδης όπου χώρα και Ελλάδα αντικαταστήστε Άρης και τα λοιπά.