Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ο ισολογισμός της Κ.Α.Ε.

Σε μια διαφορετική ανάγνωση του ισολογισμού της Κ.Α.Ε. της περιόδου 2010 - 2011 και των αποτελεσμάτων χρήσεως της 30ης Ιούνη 2011, προχώρησε το μέλος της ένωσης προσώπων "ΑΡΗΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ", Ισαάκ Ξανθόπουλος.
Όπως έγινε και στην περίπτωση της Π.Α.Ε. αναδημοσιεύετε η ανάλυση του ισολογισμού της αγωνιστικής περιόδου 2010 - 2011 που αφορά την Κ.Α.Ε και τον κλεπταποδόχο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλό της.


ΑνάλυσηΣύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό της ΚΑΕ Άρης οι υποχρεώσεις της είναι 4.975.730,19 ευρώ. (βλέπε απόσπασμα Ισολογισμού παρακάτω). Επαναλαμβάνω. Οι υποχρεώσεις της είναι τέσσερα εκατομμύρια, εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ. Και δέκα εννιά λεπτά.Αυτές είναι οι υποχρεώσεις της εταιρείας στις 30/6/2011. Δεν γνωρίζουμε τις σημερινές υποχρεώσεις. π.χ. οι υποχρεώσεις προς την εφορία εμφανίζονται στον ισολογισμό στις 1.505.012,91 ευρώ ενώ κατά δήλωση του κ. Δαμιανίδη, την οποία ουδόλως αμφισβητούμε, αυτή την στιγμή είναι 1.280.000,00 ευρώ. Από την άλλη βέβαια δεν γνωρίζουμε τι νέες υποχρεώσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν από τον Ιούλιο έως σήμερα στην ομάδα (και δεν θα είναι λίγες, αν κρίνουμε από την πολύμηνη καθυστέρηση πληρωμών στους παίκτες, τις συνεχείς αποχές κ.ά.).Θα δεχτούμε λοιπόν -για την ακρίβεια των αριθμών- ότι οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ Άρης είναι 4.975.730,19 ευρώ σύμφωνα με τον ψηφισμένο ισολογισμό. Ποιες όμως είναι οι απαιτήσεις της; Οι απαιτήσεις της ΚΑΕ είναι 2.595.616,12 ευρώ. Άσχημα μεν αλλά όχι τόσο τραγικά όσο εμφανίζονται από ορισμένους θα έλεγε κάποιος καλόπιστος φίλαθλος. Δυστυχώς τα πράγματα είναι ακόμη πιο άσχημα. Από τις απαιτήσεις της ομάδας τα 1.245.000,00 ευρώ είναι επισφαλή, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Ορκωτού , δηλαδή γράψτα στο χιόνι για όσους δεν γνωρίζουν τι στην ουσία, σημαίνει η λέξη επισφαλής στον ισολογισμό. Άρα οι απαιτήσεις της ομάδας είναι στην πραγματικότητα 1.350.616,12 ευρώ (χωρίς μάλιστα να αφαιρέσουμε το ποσό των 246.000,00 ευρώ, που αφορά απαίτηση της ΚΑΕ κατά καλαθοσφαιριστή, για το οποίο ο ορκωτός διατηρεί επιφυλάξεις και εμείς ακόμη περισσότερες). Δεν γνωρίζουμε πόσο άμεσα ρευστοποιήσιμες είναι οι απαιτήσεις, όπως βέβαια δεν γνωρίζουμε και τους χρονικούς διακανονισμούς της ΚΑΕ με τους πιστωτές της.Ποια είναι λοιπόν η ρευστότητα στην ομάδα; Σύμφωνα και με τη παρατήρηση που έχουμε κάνει για τις απαιτήσεις, η ρευστότητα της ΚΑΕ ανέρχεται στο ποσό των -3.625.114,07€ (1.350.616,124.975.730,19). Επαναλαμβάνουμε: -3.625.114,07 ευρώ. Αν σ’ αυτά προσθέσετε και τις 246.000,00 ευρώ που εμφανίζονται ως απαίτηση κατά πρώην καλαθοσφαιριστή, αλλά ο ορκωτός εκφράζει τις επιφυλάξεις του, τότε η ρευστότητα είναι -3.871.114,07 ευρώ. Όποιο και από τα δύο σενάρια επιλέξουμε η κατάσταση είναι τραγική.«Ε’ πάλι δεν αγγίζει τα 5.000,000,00 ευρώ» θα αναφέρει κάποιος. Μην βιάζεστε. Δεν σταματάμε εδώ. Σε κάθε καλόπιστο φίλαθλο του Άρη λέω να διαβάσει και την συνέχεια, και να αποκρυπτογραφήσει τις λέξεις κλειδιά.Τρεις παρατηρήσεις του Ορκωτού που εκθέτουν την διοίκηση και τρεις δικές μου επισημάνσεις1η Παρατήρηση του Ορκωτού: Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που έληξαν στις 30/6/2010 και 30/6/2011. Τι σημαίνει αυτό; Γράψε νέες υποχρεώσεις.2η Παρατήρηση του Ορκωτού: Ο ορκωτός επισημαίνει ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20. Τι λέει το άρθρο 48; Ελπίζω ο κάθε καλόπιστος φίλος να ψάξει.3η Παρατήρηση του Ορκωτού (και η πλέον σημαντική): ...χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στον λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.12 "Λογαριασμός Διαχείρισης Προκαταβολών και πιστώσεων" περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 480 χιλ. το οποίο δόθηκε με την από 8 Ιουνίου 2011 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας για την διεκπεραίωση για εξεύρεση προπονητή και καλαθοσφαιριστών, καθώς επίσης και αθλητικού κέντρου για διεξαγωγή προετοιμασίας της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2011-2012".Δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 480.000,00 ευρώ δόθηκε από τα ταμεία της ΚΑΕ στον Πρόεδρο της ΚΑΕ, προκειμένου να βρεθούν προπονητής και καλαθοσφαιριστές κ.ά. Δεν γνωρίζουμε την τύχη του συγκεκριμένου ποσού σήμερα. Αν έχει λογιστικοποιηθεί δηλαδή, αν πληρώθηκαν οι παίκτες (;) κ.ά.Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι η πράξη αυτή απαγορεύεται και θεωρείτε άκυρη!Σύμφωνα με το άρθρο 23α του 2190/1920 δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου… «απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους».Και δεν είναι απλά ότι οι τυχόν πιστώσεις απαγορεύονται και η σύναψη τους επιφέρει ακυρότητα. Υπάρχουν και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με το άρθρο 58α του 2190/20. Σε κάθε περίπτωση «αυτά που κατηγορούμε τους γείτονες (λ.χ. Βιολίδης, Ζαγοράκης) δεν μπορούμε να τα λουστούμε εμείς».1η Επισήμανση μας: Στον ισολογισμό της 30-6-2011 παρατηρείται αύξηση ζημιών στην ομάδα κατά 1.168% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση ((703.347,63/60.225,51)*100), με τις σωρευμένες ζημίες να φτάνουν τις 1.761.271,33 €.Δηλαδή μια εταιρεία της χώρας μας αύξησε σε εποχές μνημονίου Ι και κυριαρχίας της λογικής της εξοικονόμησης πόρων, τις ζημιές της σε ένα έτος κατά 1.168% .Αντί να ισχύσει η αρχή "Ούτε ευρώ να μην χρεωθεί περαιτέρω η ΚΑΕ και να υπάρξει σχέδιο εξυγίανσης" κυριάρχησε η δημιουργία νέων χρεών. Αν δεν μπορείς όμως να διοικήσεις με οικονομική συνέπεια καλύτερα να μένεις σπίτι σου , μας έλεγαν οι γονείς μας.


2η Επισήμανση μας: Οι υποχρεώσεις της ομάδας την περασμένη χρονιά αυξήθηκαν κατά 906.440,38 ευρώ.Ενώ γνώριζαν λοιπόν την τραγική κατάσταση της εταιρείας εν τούτοις δημιούργησαν νέες αυξημένες υποχρεώσεις. Με ποιο ηθικό ανάστημα υπογράφει κάποιος νέους ελλειμματικούς οικονομικούς προϋπολογισμούς όταν γνωρίζει ότι η ΚΑΕ είναι σε τόσο άσχημη οικονομική κατάσταση;Διοίκηση δεν είναι το σύστημα «βλέποντας και κάνοντας» , ούτε να προσθέτουμε κάθε χρόνο χρέη, τα οποία μεταφέρουμε απλά από τη μία χρονιά στην άλλη, περιμένοντας τον από μηχανής θεό να λύσει το πρόβλημα. Διοίκηση δεν είναι να οδηγείς την ομάδα στην χρεοκοπία . Εύκολα θα κατηγορηθείς ότι δεν συναισθάνεσαι πρακτικά τι εκφράζει για τους φιλάθλους της αυτή η ομάδα αλλά επί του προκειμένου και τι σημαίνει για την ιστορία του αθλητισμού της πατρίδας μας


3η Επισήμανση μας(και η πιο σημαντική): Το ταμείο της εταιρίας εμφανίζεται στις 30/6/2011 να έχει 428.547,20 ευρώ !!!Είμαστε καλά; Η ΚΑΕ Άρης υπήρχε μέρα που στο ταμείο της είχε αυτά τα χρήματα; Να απαντήσω; Και εν πάση περιπτώσει τι τα ήθελε τόσα χρήματα εκείνη την ημέρα στο Παλέ η ΚΑΕ Άρης; Ποιους πλήρωνε; Γιατί παίκτες, εφορία κ.ά. τους βλέπω απλήρωτους. Και αν είχε αυτά τα χρήματα γιατί δεν πλήρωσε ούτε παίκτες, ούτε πιστωτές;Επιπρόσθετα: Γιατί το συγκεκριμένο ποσό δεν είχε κατατεθεί σε κάποιο λογαριασμό όψεως έτσι ώστε να εισπράττεται και ο ανάλογος τόκος προς όφελος της ομάδας;

Με το άρθρο αυτό θέλησα κύρια να απαντήσω στο ερώτημα των φίλων της Λέσχης σχετικά με τα χρέη και τις υποχρεώσεις της ΚΑΕ. Το άρθρο αυτό όμως μπορεί να κατανοηθεί ως πράξη κατανόησης των προβλημάτων της ομάδας μας. Πάντοτε η κατανόηση μας βοηθά να κάνουμε αποφασιστικά βήματα προς την λύση .Θέση μου είναι πως το συναίσθημά μας για την αγαπημένη μας ομάδα θα πρέπει να συναντήσει την ανάληψη ευθύνης για τον καθένα μας και την δημιουργία και όχι να μας οδηγήσει στην αδιαφορία και ιδιοτέλεια.Οικονομικά η κατάσταση στην ομάδα δεν είναι διαχειρίσιμη. Άνθρωποι που ήθελαν να προσφέρουν λοιδορήθηκαν. Οι ρεαλιστές θα ρωτήσουν: Και τώρα ποια είναι η λύση ώστε να αποφύγουμε το μοιραίο; Στο ερώτημα αυτό απαντώ με ένα νέο άρθρο , που ελπίζω να δημοσιευτεί αύριο.Υ.Γ. Η προκατάληψη δεν μπορεί να προηγείται του επιχειρήματος. Είναι γνωστή η αλλεργία της προπαγάνδας στον διάλογο με επιχειρήματα. Αρχή μου όμως πάντα είναι: φίλοι όλοι οι αρειανοί, φιλτέρα δε η αλήθεια. Η κατ’ εμέ αλήθεια.


Ισαάκ Ξανθόπουλος, Οικονομολόγος , μέλος της ένωσης προσώπων “ΑΡΗΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ